Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyborze oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

155

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 15.03. 2021 r. o wyborze oferty w trybie art.19a na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł
“Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych”. Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu
Siedliska 130
22-400 Zamość
5.000,00

 

Zamość dnia 15.03.2021 r.