Ogłoszenie w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

118

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł
“Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizację turniejów, zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość” Uczniowski Klub Piłkarski SUCHOWICZTEAM
Wólka Panieńska 23d
22-400 Zamość
20.000,00 zł

 

Zamość dnia 17.03.2021 r.