Ogłoszenie dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody – Szczebrzeszyn

248

Wójt Gminy Zamość informuje, że zgodnie z pismem z dnia 15.09.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia – ujęcie wody Szczebrzeszyn, zaopatrujących nieruchomości w miejscowościach: Zawada, Siedliska nr 1 – 92, Płoskie nr 480b – 500f.

Szczegóły