Ogłoszenie dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody – Płoskie

641

Informujemy, że zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu z dnia 23.09.2021 r. woda z ujęcia w Płoskiem zaopatrującego nieruchomości w miejscowości: Płoskie nr 110 – 511A, jest dopuszczona do warunkowej przydatności do spożycia. Uwaga! Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania.