Od 1 lipca obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1547

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła iźródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Zamość (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy, w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Formularz A   Formularz B