Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w m. Sitaniec Wolica

325

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w m. Sitaniec Wolica