Nasi na Dożynkach Gminy Sułów

317
"Wesołe Gosposie" - koncert w Źrebcach w Gminie Sułów - 22.08.2021

Zespół „Wesołe Gosposie” otrzymał zaproszenie do wzbogacenia oprawy muzycznej tegorocznych Dożynek Gminy Sułów (powiat zamojski), które odbyły się w przedostatnią niedzielę wakacji, 22.08.2021 r., we wsi Źrebce, gdzie współgospodarzami byli zwłaszcza druhowie strażacy OSP, którzy przygotowali do poświęcenia nowy ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy. Zespół obrzędowo-ludowy „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii w Gminie Zamość znalazł się w gronie 5 zaproszonych zespołów wokalno-muzycznych z różnych gmin regionu. Wszystkie zespoły, w tym nasze „Wesołe Gosposie”, zostały podjęte w Źrebcach (Gmina Sułów) m.in. przez Martę Radzik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie, która poprowadziła całe wydarzenie, organizowane m.in. przez Samorząd Gminy Sułów z Wójtem na czele, społeczność Sołectwa Źrebce oraz druhów strażaków OSP Źrebce, którzy byli współgospodarzami wydarzenia, zwłaszcza że podczas dożynek jednym z punktów programu było poświęcenie nowego nabytku dla jednostki, tj. ciężkiego samochodu strażackiego z pełnym wyposażeniem. „Wesołe Gosposie” w strojach ludowych rozpoczęły 45-minutowy koncert ok. godz. 17:00, zbierając gromkie owacje. Kilkanaście piosenek z akompaniamentem akordeonu, skrzypiec i basowego bębna przypadło widowni do gustu, zwłaszcza że większość stanowiły znane i lubiane piosenki ludowe i biesiadne. Nie obyło się więc bez bisowania. Na koniec występu liderka „Wesołych Gospoś”, Halina Bosiak, złożyła przygotowane wcześniej życzenia dla rolników i gospodarzy wydarzenia w Źrebcach. Po części artystycznej zaproszono zespoły na poczęstunek do remizy OSP, gdzie Pani Halina jeszcze raz złożyła życzenia współgospodarzom sułowskich dożynek. Gościna z przyśpiewkami trwała do późnego wieczora. Zespół „Wesołe Gosposie” wystąpił w Gminie Sułów w pełnym składzie, powiększonym ostatnio o jedną nową wokalistkę. Kierownikiem grupy jest Halina Bosiak, a instruktorem muzycznym Czesław Bartnik. Formacja powstała w Gminie Zamość aż 29 lat temu, ale od 5 lat funkcjonuje pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.

GOK: Jarosław Kalbarczyk Foto: GBP w Sułowie