Narodowe czytanie

49

7 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipsku aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, która została zapoczątkowana w 2012 roku. Inicjatywa ma na celu popularyzowanie czytelnictwa, propagowanie bogactwa polskiej literatury i zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę. Dziesiątą już edycję wspólnego czytania wybitnego dzieła – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej rozpoczęto w Bibliotece Publicznej w Mokrem. Wybrane fragmenty czytali uczniowie klasy VII Paulina Łapa, Natalia Stręciwilk, Agata Łapa oraz Marcel Gmitrzuk. W dramacie autorka krytykuje obłudę, hipokryzję oraz fałszywą moralność. To wyjątkowy utwór, nazwany tragifarsą kołtuńską, gdzie komizm postaci splata się z gorzką ironią i uniwersalnym przesłaniem. Podobną akcję przeprowadzono również w szkole. Prezentację wybranych scen przedstawili uczniowie klasy VII. Marcel Gmitrzuk wcielił się w rolę lekkoducha Zbyszka Dulskiego, bezwzględną, cyniczną i niezbyt sympatyczną Anielę Dulską zagrała Natalia Stręciwilk. Córki Dulskich kontrastowo zestawione ze sobą Hesię i Melę zaprezentowała Agata Łapa. Przebiegłą i inteligentną Juliasiewiczową, która potrafi poprowadzić rozmowę czy sytuację zgodnie ze swoim zamiarem zagrała Paulina Łapa. Uczniowie wykazali się wspaniałą grą aktorską, w sposób szczególny odczytali tekst, który zmuszał do refleksji nad sobą i pokrętną naturą człowieka w relacjach z innymi.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku