Narodowe Czytanie 2021

70

4 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie oraz nauczyciele języka polskiego wraz z nauczycielem bibliotekarzem po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i popularyzującej wybitne dzieła literatury polskiej. W tym roku lekturą wybraną na tę okoliczność był utwór Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”.
Uczniowie samodzielnie prezentowali wybrane fragmenty utworu na forum klasy. Młodzież wykazała się dużym talentem artystycznym. Nie tylko pięknym czytaniem, lecz także gestem i mimiką potrafiła wyrazić emocje, które towarzyszyły odgrywanej przez nią postaci.
Tegoroczna akcja udała się znakomicie i rozbudziła wśród uczniów chęć przeczytania całości tego wielkiego dzieła.

Zespół redakcyjny SP w Zawadzie