Mała książka-wielki człowiek

150

W szkole Podstawowej w Żdanowie w klasie I realizowany jest projekt „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Celem kampanii jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Nasi pierwszoklasiści otrzymali wyprawki czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki.
W skład , której wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców
i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Wyprawki zostały przekazane dzieciom na początku października przez Dyrektora Szkoły – Panią Annę Kowalczyk. Uczniowie klasy pierwszej regularnie odwiedzają bibliotekę szkolną i z chęcią wypożyczają książki. Mamy nadzieję, że udział w projekcie oraz wizyty w szkolnej bibliotece, pogadanki i wspólne czytanie zaszczepią w dzieciach pasję do książek.  Sama nauka czytania będzie  dla uczniów klasy I przyjemnością pozwalającą rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka oraz chęć stałego zdobywania wiedzy
i poszerzania horyzontów.