Makieta miasta – Klasa II A Szkoła Podstawowa w Żdanowie

88

Uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej Żdanowie na zajęciach plastyczno- technicznych stworzyły makietę miasta. Dzieci zamieniły się w małych projektantów i same zaprojektowały makietę zgodnie z tematyką zajęć. Z wielkim zaangażowaniem przygotowały budowle. Prace te dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń, były kolorowe, bogate i bardzo ciekawe. Uczniowie byli bardzo dumni i zadowoleni z wykonanej pracy. Makietę wykorzystywały do organizowania sobie zabaw tematycznych. Celem zajęć było kształtowanie postaw i zachowań właściwego przestrzegania zasad ruchu drogowego, rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie, wdrażanie do bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach.

Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej