Lekcje z Temidą

69

Szkoła Podstawowa w Lipsku przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego przeciwdziałania przestępczości, którego celem było podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej dzieci i młodzieży. 3 listopada 2021 r. dla klas VI – VIII odbyły się zajęcia online z panią Małgorzatą Hulak – radcą prawnym. Program został sfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podczas lekcji omawiane były zagadnienia z zakresu podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie oraz doradztwa zawodowego. Istotny aspekt spotkania stanowiło kształtowanie i umacnianie szacunku do prawa, promowanie postaw obywatelskich, budowanie w młodych obywatelach zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamianie uczniów o skutkach prawnych prześladowania rówieśników i zwiększanie bezpieczeństwa w szkołach. Organizatorem przedsięwzięcia „Lekcje z Temidą” była Fundacja Altum.