Jesienne spacery historyczne po Zamościu

202

Historyczne wędrówki organizowane pod hasłem „Pomniki, rzeźby, herby i tablice – pamiątki minionych czasów”, były kolejną propozycją Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem na poznawanie przeszłości i kultury Zamościa i Zamojszczyzny. Oferta była skierowana w szczególności do sołectw, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych z terenu Gminy Zamość, które mogły zgłaszać zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu grupy zorganizowane. Spacery odbywały się w przestrzeni Starego Miasta w Zamościu i w jego otoczeniu pod opieką przewodnika. Przebieg każdej z wędrówek, jej długość i wybór trasy były dostosowywane do oczekiwań uczestników, zainteresowań i panującej aury.

24 października br. na wycieczkę wybrała się grupa zgłoszona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach, 26 października br. grupa Pań zgłoszona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, a 30 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem.

W trakcie spacerów odwiedzano miejsca upamiętniające dawnych mieszkańców Zamościa, walkę o wolność w czasie: zaborów, wojny polsko-bolszewickiej, niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej, wybitne postacie, których losy były związane z naszym regionem i te, które włożyły swój wkład w jego rozwój społeczny i kulturalny.

Wszystkim uczestnikom „Jesiennych spacerów” dziękujemy za aktywność i chęć wspólnego poznawania naszej historii i dzielenia się własną wiedzą. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce osób zaangażowanych w organizację grup to jest przewodniczących wyżej wymienionych KGW oraz nauczycieli ze SP w Mokrem.

GOK: Magda Misztal – przewodnik „Jesiennych spacerów historycznych po Zamościu”

Zdjęcia: GOK i Tomasz Zaręba