Imponujące „Zdalne Dożynki Gminy Zamość 2021” – podsumowanie

628

W tym roku ponownie Dożynki Gminy Zamość odbyły się w „zdalnej” formule. Tradycyjny festyn w plenerze zastąpiono konkursami na wieńce i stoiska sołeckie. Część procedur konkursowych przeniesiono do internetu, a konkursy opierały się na foto-galeriach w sieci. Jedynie wieńce dożynkowe i prezentacje sołeckie w formie stoisk wykonywane były przez mieszkańców na miejscu, tj. w świetlicach, altanach, na posesjach, a czasem na lokalnych wydarzeniach parafialnych lub międzysołeckich. Dla sołectw Gminy Zamość zorganizowano łącznie 4 konkursy, które skutecznie zmobilizowały aktywnych mieszkańców większości wsi naszej Gminy. Pula nagród finansowych we wszystkich tych konkursach osiągnęła wartość ok. 27 tys. zł. Nagrody trafiły do sołectw – część za udział, a część za premiowane miejsca w głosowaniu międzysołeckim i plebiscytach internetowych. Oto podsumowanie.

W ramach „Zdalnych Dożynek Gminy Zamość 2021” zrealizowano następujące konkursy pod patronatem Wójta Gminy Zamość, Ryszarda Gliwińskiego: 1) „Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe 2021” – głosowanie sołectw, 2) „Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe Gminy Zamość 2021” – plebiscyt internetowy (głosowanie internautów na zdjęcie wieńca), 3) „Najpiękniejsze Dożynkowe Prezentacje Sołeckie 2021” – głosowanie sołectw, 4) „Najpiękniejsze Dożynkowe Prezentacje Sołeckie Gminy Zamość 2021” – plebiscyt internetowy (głosowanie internautów na zestaw zdjęć ze stoisk / prezentacji). Organizatorem wszystkich konkursów był Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość. Wprawdzie głosowanie internautów zamknięto z dniem 26 września 2021 r., to jednak cały czas na stronach serwisów internetowych Gminy Zamość i GOK-u można oglądać poszczególne foto-galerie pokonkursowe i podziwiać piękne tegoroczne wieńce dożynkowe i wspaniałe, bogate stoiska sołeckie. Oto wyniki i opisowe podsumowanie każdego z czterech w/w konkursów.

Konkurs nr 1: „Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe 2021” – był skierowany do sołectw Gminy Zamość. Aż 32 sołectwa, spośród wszystkich 35, zgłosiło swoje wieńce do konkursu, co w dobie pandemii mile zaskoczyło nie tylko organizatorów. Poszczególne sołectwa głosowały wzajemnie na specjalnych kartach do głosowania, celem wyłonienia tych najpiękniejszych wieńców. Polem oceny i wyboru była specjalna, anonimowa foto-galeria internetowa, udostępniona sołtysom. Każde zdjęcie wieńca miało swój numer, który należało wpisać na kartę do głosowania. Każde sołectwo wybierało 3 wieńce (poza swoim), przyznając po jednym punkcie. Obowiązkiem sołtysów było dostarczyć organizatorowi w imieniu sołectwa wypełnioną kartę konkursową z przyznanymi punktami. Po ich zsumowaniu okazało się, że jest kilka remisów, dlatego miejsca na podium zajęło łącznie aż 7 wieńców, dlatego podjęto decyzję, aby w tym roku równorzędne tytuły honorowe „Laureata Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2021” przyznać nie trzem, a siedmiu sołectwom, które zajęły następujące miejsca na podium:

I miejsce: wieniec Sołectwa Mokre (11 pkt. – powtórka sukcesu z ub.r.!).

II miejsce: 2 wieńce ex_equo – Sołectwo Lipsko Polesie i Sołectwo Pniówek (po 10 pkt. – powtórka sukcesu Lipska Polesia z ub.r.!).

III miejsce: 4 wieńce ex_equo – Sołectwo Bortatycze, Sołectwo Sitaniec, Sołectwo Wychody i Sołectwo Zwódne (po 5 pkt.).

W tym konkursie każde sołectwo, które wykonało i zgłosiło swój wieniec do rywalizacji, otrzymało jednakową nagrodę finansową za udział. Wprawdzie jej wysokość nie zrekompensuje realnych kosztów wykonania wieńców dożynkowych i nakładu pracy wielu osób, ale choć w części wynagrodzi zaangażowanie sołeckie w tegoroczne działania dożynkowe. Do nagród dołączamy szczere słowa uznania, wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania za pracę i poświęcony czas na rzecz większego dzieła, jakim jest kultywowanie i utrzymanie naszej rodzimej, ludowej tradycji dożynkowej, która w Gminie Zamość jest ciągle żywa, czego dowodem stały się tegoroczne konkursy „Zdalnych Dożynek Gminy Zamość 2021”.

Konkurs nr 2: „Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe Gminy Zamość 2021” – plebiscyt internetowy na podstawie głosowania użytkowników internetu. Oddano łącznie 516 głosów, przy czym warto przypomnieć, że wprowadzono tu systemowe ograniczenie, aby z jednego adresu IP można było oddać tylko 1 głos internetowy. Polem oceny i wyboru była specjalna, anonimowa foto-galeria internetowa bez numerowanych zdjęć, która za każdym razem wyświetlała się w innej, losowej kolejności – należało wybrać tylko jedno zdjęcie z wieńcem i na nie zagłosować. Wyniki plebiscytu „Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe Gminy Zamość 2021” ukształtowały się następująco:

I miejsce: wieniec Sołectwa Zwódne – 184 głosy (I nagroda finansowa 600 zł dla Sołectwa).

II miejsce: wieniec Sołectwa Wólka Wieprzecka – 90 głosów (II nagroda finansowa 350 zł dla Sołectwa).

III miejsce: wieniec Sołectwa Zawada – 40 głosów (III nagroda 300 zł dla Sołectwa).

Bardzo dziękujemy internautom za głosy i gratulujemy zwycięskim sołectwom sukcesu. Jednocześnie zapraszamy do podziwiania wszystkich tegorocznych wieńców dożynkowych z Gminy Zamość, zaprezentowanych w formie internetowej foto-galerii pokonkursowej: https://gminazamosc.pl/2021/glosuj-plebiscyt-wiencow-2021/

Konkurs nr 3: „Najpiękniejsze Dożynkowe Prezentacje Sołeckie 2021” – był skierowany do sołectw Gminy Zamość.  29 sołectw, spośród wszystkich 35, zgłosiło swoje stoiska do konkursu, co podczas stanu epidemii jest wynikiem ze wszech miar pozytywnym i mile zaskakującym. Prezentacje sołeckie najczęściej miały formę stoiska dożynkowego. Zostały uwiecznione na zdjęciach, które tworzyły w internecie bardzo interesującą i obszerną foto-galerię. Ze względu na wysoką frekwencję ograniczono liczbę zdjęć do 3 na jedno stoisko, aby uprościć głosowanie, ponieważ łącznie trzeba było obejrzeć w konkursie aż 87 fotografii. Przeważnie miejscem „instalacji” stoisk były świetlice wiejskie, ale zdarzały się też altany, posesje prywatne oraz wydarzenia plenerowe, jak dożynki parafialne czy pikniki sołeckie. Polem oceny i wyboru stoiska była specjalna, anonimowa foto-galeria internetowa, udostępniona sołtysom. Każdy sołecki foto-zestaw zdjęć stoiska miał swój numer, który należało wpisać na kartę do głosowania. Każde sołectwo wybierało 3 stoiska (poza swoim), przyznając po jednym punkcie. Obowiązkiem sołtysów było dostarczyć organizatorowi w imieniu sołectwa wypełnioną kartę z przyznanymi punktami. Po ich zsumowaniu okazało się, że w obrębie podium jest kilka remisów, obejmując łącznie aż 9 sołectw. Dlatego podjęto decyzję, aby w tym roku równorzędne tytuły honorowe „Laureata Konkursu na Najpiękniejszą Dożynkową Prezentację Sołecką 2021” przyznać nie trzem, a dziewięciu sołectwom, które zajęły następujące miejsca na podium:

I miejsce: stoisko Sołectwa Wierzchowiny (9 pkt.).

II miejsce: stoisko Sołectwa Zawada (7 pkt.).

III miejsce: 7 stoisk ex_equo: Sołectwo Chyża, Sołectwo Białowola, Sołectwo Kalinowice, Sołectwo Pniówek, Sołectwo Sitaniec, Sołectwo Skaraszów i Sołectwo Żdanówek (po 4 pkt.).

W tym konkursie, podobnie jak w przypadku wieńców, każde sołectwo, które wykonało i zgłosiło sołecką prezentację, otrzymało jednakową nagrodę finansową 350 zł za udział. Oczywiście, taka nagroda nie pokryje niewymiernych kosztów wykonania stoisk i nie zrekompensuje nakładu pracy wielu osób, które przygotowały artykuły spożywcze, plony i wszelkie elementy dekoracyjne na potrzeby tych prezentacji, ale może chociaż symbolicznie wynagrodzi i doceni zaangażowanie mieszkańców poszczególnych sołectw w dzieło zachowania polskich tradycji dożynkowych, co zwłaszcza w dobie pandemii nie jest łatwe. Do nagród dołączamy wyrazy podziwu i wdzięczności oraz serdeczne podziękowania za Wasz czas i pracę na rzecz ogólnogminnego wysiłku kultywowania naszej rodzimej, ludowej tradycji dożynkowej, która dzięki działaniom takich osób jest w Gminie Zamość ciągle żywa.

Konkurs nr 4: „Najpiękniejsze Dożynkowe Prezentacje Sołeckie Gminy Zamość 2021” – plebiscyt internetowy na podstawie głosowania użytkowników internetu. Oddano łącznie 511 głosów, przy czym tu także wprowadzono systemowe ograniczenie, aby z jednego adresu IP można było oddać tylko 1 głos internetowy. Polem oceny i wyboru była specjalna, anonimowa foto-galeria internetowa bez numerowanych zdjęć, która za każdym razem wyświetlała się w innej, losowej kolejności – należało wybrać tylko jeden zestaw zdjęć, przedstawiających stoisko sołeckie, a następnie zagłosować na niego klikając w odpowiednie kółeczko. Wyniki plebiscytu „Najpiękniejszych Dożynkowych Prezentacji Sołeckich Gminy Zamość 2021” ukształtowały się następująco:

I miejsce: stoisko Sołectwa Zwódne – 179 głosów (I nagroda finansowa 600 zł dla Sołectwa).

II miejsce: stoisko Sołectwa Wólka Wieprzecka – 93 głosy (II nagroda finansowa 350 zł dla Sołectwa).

III miejsce: 2 stoiska ex_equo: stoisko Sołectwa Wierzchowiny i stoisko Sołectwa Zawada – po 35 głosów (III nagroda po 300 zł dla każdego Sołectwa).

Ślicznie dziękujemy internautom za głosy i winszujemy sukcesu zwycięskim sołectwom. Jednocześnie zapraszamy do podziwiania wszystkich tegorocznych prezentacji sołeckich z Gminy Zamość, zaprezentowanych w formie internetowej foto-galerii pokonkursowej: https://gminazamosc.pl/2021/glosuj-plebiscyt-stoisk-2021/

Efekty wszystkich czterech gminnych konkursów dożynkowych są imponujące i wspaniałe. Zgłoszone wieńce i stoiska zachwycają do tego stopnia, że wyrazy uznania i podziwu same cisną się na usta. Serdeczne podziękowania należą się mieszkańcom Sołectw Gminy Zamość, którzy na przekór pandemii włączyli się w tegoroczne działania dożynkowe, nie tylko gminne, bo należy pamiętać, że przecież delegacje sołeckie z naszej Gminy były obecne także na dożynkach powiatowych, wojewódzkich i diecezjalnych. Ogrom podziękowań należy się również internautom, którzy bezinteresownie oddawali swoje głosy w konkursach nr 2 i 4. Podsumowując ogrom wysiłku mieszkańców, nakład pracy i czasu, oraz imponujące i piękne efekty tych działań, „Zdalne Dożynki Gminy Zamość 2021” należy uznać za bardzo udane. Jednak wciąż mamy nadzieję, że za rok uda się nam zdusić pandemię i powrócić do tradycyjnej formuły obchodów Święta Plonów w Polsce.

GOK: Jarosław Kalbarczyk