Funkcjonowanie Urzędu Gminy Zamość

515

Szanowni Mieszkańcy,
Z uwagi na zwiększającą się liczbę stwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażenia, wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Zamość i całej gminnej Administracji. Od dnia 18 marca 2021 roku do odwołania do budynku Urzędu Gminy będzie mogło jednocześnie wejść tylko dwóch interesantów.
Informacje związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w indywidualnych sprawach udzielane będą telefonicznie oraz e-mailem przez pracowników poszczególnych wydziałów i jednostek. Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw i inną korespondencję można dostarczyć za pośrednictwem poczty polskiej, usług kurierskich lub elektronicznie na skrzynkę e-mail: gmina@zamosc.org.pl.
Zobowiązania finansowe proszę wnosić za pomocą przelewów bankowych na indywidualne konta bankowe, które podane są na decyzjach podatkowych.
W przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie koniczne jest wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty.
Prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dane adresowe:

  • Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. 84 639-10-87, 84 638-47-48, 84 639-23-64, fax: nr wew. 58, e-mail: gmina@zamosc.org.pl. Numery wewnętrzne pracowników dostępne są na stronie BIP ugzamosc.bip.lubelskie.pl / zakładka Urząd Gminy / połączenia telefoniczne w Urzędzie Gminy.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, tel. 84 638-52-01, 84 638-20-17, e-mail: gops_zamosc@zamosc.org.pl.
  • Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, tel. 84 639-05-82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl.
  • Centrum Usług Wspólnych, Kalinowice 148, 22-400 Zamość, tel. 84 616-72-74, fax: 84 616-72-53, e-mail: cuw@zamosc.org.pl.

Opublikowano dn. 18 marca 2021 r.