Dzień Ziemi w Żdanowie

199

ZIEMIO…
Nie chcemy abyś była zniszczona,
chcemy żebyś była cała zielona,
więc przysięgę Ci składamy,
że zniszczyć Ciebie nie damy !!!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, 22 kwietnia w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia, które miały na celu zrozumienie przez dzieci znaczenia ochrony przyrody. Podjęły wiele działań kształtujących postawę ekologiczną. Przedszkolaki dowiedziały się
o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Poznały ekologiczny sposób wyrzucania śmieci czyli segregacji odpadów. Najważniejszy wniosek
z naszych zajęć – wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne. To wydarzenie, obok którego nie powinniśmy przechodzić obojętnie, to też bardzo fajna inspiracja do wykonania prac plastycznych przez dzieci. Przedszkolaki wykonały plakaty promujące ochronę środowiska, malowały w mleku oraz tworzyły zielone kąciki.

Punktem kulminacyjnym zajęć było posadzenie symbolicznego drzewka. Sadzenie drzew jest bardzo wymownym elementem ochrony środowiska, bo drzewa to przecież nasze „zielone płuca”.

Zespół wychowania przedszkolnego