Dzień Spadającego Liścia

77

23 września uczniowie klas I-III uczcili Dniem Spadającego Liścia. W tym dniu każdy ubrał się w kolory jesieni. Dzieci z prezentacji multimedialnych dowiedziały się , jakie zmiany zachodzą jesienią w przyrodzie, dlaczego liście zmieniają kolor i dlaczego drzewa zrzucają liście. Uczniowie zbierali dary jesieni oraz rozpoznawali drzewa po liściach i ich owocach. Mierzyli obwody rosnących przy szkole lip, które są pomnikami przyrody. W klasach odbyły się zajęcia plastyczne, a prace inspirowane pięknem jesiennej przyrody ozdobiły sale lekcyjne. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni rozpoczął innowację pedagogiczną
w klasach I-III „Strażnik przyrody”.

Zespół redakcyjny SP w Zawadzie