Dzień nauczyciela

502

Dnia 19 października 2021 roku, Wójt Gminy Zamość, w obecności wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy, uhonorował wyróżnionych nauczycieli obecnego roku szkolnego. Zasłużeni otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody Wójta. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Gminy Zamość. Spotkania miało związek z obchodzonym 14 października Dniem Edukacji Narodowej, który jest świętem pracowników oświaty oraz najlepszą okazją do tego, aby pogratulować naszym aktywistom szkolnym za rozwój szkolnictwa w Gminie Zamość.

Wyróżnieni nauczyciele otrzymujący nagrodę Wójta Gminy Zamość:

  • Pani Iwona-Tyrka-Machlarz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żdanowie
  • Pani Monika Wołos – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej
  • Pani Jolanta Szwaczkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej
  • Pani Jolanta Kruk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie
  • Pan Piotr Chabros – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sitańcu
  • Pani Agnieszka Bartnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem
  • Pani Alina Szpyra – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Płoskiem
  • Pani Marta Lupa – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach