„Dzielne dzieciaki i ich sposoby na mikroby” – zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Żdanowie

106

Dbanie o zdrowie to bardzo ważny temat, często pojawiający się podczas przedszkolnych zajęć. Dzieci poprzez różne działania uczą się, jak dbać o zdrowie na co dzień. W ramach działań profilaktycznych w naszym przedszkolu w oddziale trzylatków został zrealizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu projekt „Dzielne dzieciaki i ich sposoby na mikroby”. Celem zajęć było poznanie zasad ochrony swojego zdrowia przed mikroorganizmami poprzez wdrażanie zdrowego stylu życia i racjonalne zachowanie; poznanie zagrożeń związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną – koronawirusem oraz podnoszenie świadomości na temat dbania o higienę osobistą oraz dbałości o zdrowie własne i innych.
W ramach zajęć przedszkolaki podjęły szereg działań, dzięki którym uświadomiły sobie, jak duże znaczenie w życiu człowieka mają mikroorganizmy – mimo swoich niepozornych rozmiarów. Wszystkie dzieci doskonale wiedziały, czym są mikroby i że należy ich unikać. Bez trudu rozpoznały je na zdjęciach. Następnie wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt. „Katar”, opowiadającego perypetie zdrowotne pewnej Katarzyny. Dzieci podjęły się próby wyjaśnienia przyczyn szybkiego zarażenia się katarem przez mieszkańców całego miasta. W ramach wizualizacji problemu rozprzestrzeniania się wirusów przedszkolaki odmierzały odległości, przy których można się zarazić drogą kropelkową katarem lub inną chorobą zakaźną. Wykonały również doświadczenie z maseczką i aerozolem, pokazujące dlaczego należy zakrywać usta i nos. Kolejnym działaniem w ramach profilaktyki był instruktaż poprawnego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlania oraz nakładania i ściągania maseczki. Dzieci uświadomiły sobie, jak niewielki gest może pomóc w ochronie naszego zdrowia. Projekt był realizowany z wykorzystaniem metod edukacji muzycznej. Dzieci wzięły udział w zabawie muzyczno-ruchowej „Mydło lubi zabawę”. Obejrzały również teledysk do piosenki, przedstawiający sposoby dbania o higienę osobistą. Podczas naszych zajęć nie zabarakło działań plastycznych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem projektowały swoje własne maseczki oraz malowały malowanki o tematyce prozdrowotnej. Na koniec przedszkolaki wzięły udział w zabawie, podczas której dokonały oceny różnych zachowań służących lub szkodzących zdrowiu. Dzieci doskonale poradziły sobie z obrazkowym quizem, sprawdzającym wiedzę z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Po krótkim podsumowaniu zajęć przedszkolaki pożegnały wszystkie mikroby – dumne, że wiedzą jak się obchodzić się z nimi na co dzień, aby zachować zdrowie.

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Żdanowie