Dla rolników: zwrot akcyzy – pierwszy termin 2021

561

Uwaga! Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku. Rolnicy, jeżeli chcecie odzyskać część środków pieniężnych wydatkowanych na zakup oleju napędowego na cele produkcji rolnej, to w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Formularze wniosku oraz informacje o procedurze zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Gminy Zamość, zakładka finanse gminy-Podatki, deklaracje-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi:

100 zł razy ilość ha użytków rolnych
oraz
30 zł razy średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłaty zwrotu podatku będą realizowane po otrzymaniu środków z budżetu Państwa w okresie miesiąca kwietnia 2021 r.

UGZ: Wydział Podatków