Diecezjalne dożynki w Krasnobrodzie z Gminą Zamość

270

Deszczowa i chłodna aura pokrzyżowała część obchodów tegorocznych dożynek diecezjalnych w Krasnobrodzie i skróciła program o końcową część artystyczną. Ponadto, remont Sanktuarium Maryjnego wymusił przeniesienie miejsca uroczystości i znaczne zmiany organizacyjne więc program obchodów mocno odbiegał od tego, który zazwyczaj realizowano w Krasnobrodzie.  Pomimo zmian i trudności, wierni nie zawiedli. Także Gmina Zamość miała w tym roku silne akcenty na diecezjalnym Święcie Plonów, czego efektem był wspaniały sukces dwóch wieńców z Gminy Zamość w konkursie diecezjalnym: II miejsce zajęło Lipsko Polesie, a III miejsce Mokre, które reprezentowało zarazem zamojską parafię katedralną.

W trzecią niedzielę września (19.09.2021 r.) w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie odbyło się Święto Plonów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a zarazem dożynki Gminy Krasnobród. Niestety, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. opady deszczu i niską temperaturę, tegoroczne dożynki gminno-diecezjalne zaczęły się inaczej niż zwykle. Zrezygnowano z tradycyjnego korowodu dożynkowego. Delegacje z wiecami dożynkowymi, a było ich łącznie 31, zgromadziły się na korytarzach klasztoru, aby tam uczestniczyć w sumie dożynkowej. Gminę Zamość reprezentowały sołectwa Bortatycze, Mokre, Lipsko, Lipsko Polesie i Żdanówek, a także 3 zespoły śpiewacze: „Echo Lipska”, „Roztoczanki” i „Wesołe Gosposie”.
O godz. 12:00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył J.E. ks. bp Marian Rojek – Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wraz z księdzem Biskupem sumę dożynkową koncelebrowali ks. Józef Bednarski – Diecezjalny Duszpasterz Rolników (zarazem Proboszcz Parafii Lipsko) i ks. Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. Tradycyjnie Starostowie dożynek przekazali na ręce ks. Biskupa bochen chleba. Po homilii, którą wygłosił Pasterz Diecezji, odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych. W trakcie ofiarowania Starostowie złożyli też dary ołtarza, a za nimi pozostałe delegacje, przekazując m.in. chleby, ciasta, owoce i kwiaty.
Po Mszy św. ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i wręczono nagrody. Komisja Konkursowa po obejrzeniu wszystkich wieńców ustaliła werdykt, przyznając poszczególne miejsca w dwóch kategoriach: wieńców tradycyjnych i wieńców współczesnych. W tej pierwszej kategorii Mieszkańcy Gminy Zamość odnotowali 2 sukcesy: II miejsce zdobył wieniec Sołectwa Lipsko Polesie, ustępując jedynie wieńcowi z Jarosławca w Gminie Sitno, a III miejsce przypadło wieńcowi z Sołectwa Mokre, który tym razem reprezentował w Krasnobrodzie Parafię Katedralną w Zamościu. Laureaci obu kategorii konkursu otrzymali figurki św. Józefa, vouchery na mąkę od Zamojskich Zakładów Zbożowych, vouchery na kwalifikowany materiał siewny z Małopolskiej Hodowli Roślin Oddział Centrala Nasienna w Zamościu, a także dyplomy. Warto wspomnieć, że zarówno dla Mokrego, jak i Lipska Polesia nie była to pierwsze laury za wspaniałe tegoroczne wieńce. Wieniec z Mokrego wygrał głosowanie sołectw Gminy Zamość w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2021”, natomiast dla Lipska Polesia pasmo sukcesów rozpoczęło się od zdobycia I miejsca w konkursie wieńców na dożynkach powiatowych (22.08.2021) w Sitnie, przez co Sołectwo zyskało prawo startu w wojewódzkim konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” w kategorii wieńców tradycyjnych. Werdykt ogłoszono w Lubyczy Królewskiej, gdzie miały miejsce tegoroczne lubelskie Dożynki Wojewódzkie (12.09.2021). Wieniec Lipska Polesia otrzymał wyróżnienie, a Sołectwo nagrodę finansową 500 zł. Ze względu na nie korzystną aurę pogodową podczas dożynek gminno-diecezjalnych w Krasnobrodzie, odwołano końcową część artystyczną, w której miały wystąpić liczne zespoły ludowe, w tym nasze „Echo Lipska”, „Roztoczanki” i „Wesołe Gosposie”.
Organizatorami tegorocznych uroczystości w Krasnobrodzie byli: Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i Burmistrz Krasnobrodu.

GOK: EM i JK