Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Zamość – kwestionariusz ankiety internetowej

251

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 28 września do 12 października 2021 roku, na terenie naszej
gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych
zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
https://www.webankieta.pl/ankieta/666974/gmina-zamosc-mieszkancy-2021.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.