Czy dżdżownica reaguje na wodę?…

49

Od wiosny do jesieni dżdżownice wychodzą na powierzchnię jedynie nocą. Można je spotkać również w pochmurne dni, gdy ziemia jest mokra i wilgotna. Tylko po co, skoro narażają się na zabójcze działanie Słońca czy na atak potencjalnych wrogów. Czyż nie lepiej byłoby zakopać się głęboko w ziemi?
Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy 6 podczas lekcji biologii. Po przeprowadzeniu obserwacji zmiany zachowania tych zwierząt pod wpływem wody, doszli do wniosku, że jedną z możliwych przyczyn jest wychodzenie ich na powierzchnię ziemi w obawie przed utonięciem w zalanych deszczem podziemnych korytarzach. Zdaniem części naukowców dżdżownice oddychają całą powierzchnią ciała absorbując tlen rozpuszczony w wodzie i dość dobrze znoszą dłuższe okresy zalania deszczem. Dzięki temu mogą przeżyć nawet kilka dni całkowicie zanurzone w wodzie. Wychodzenie ich na powierzchnię w wilgotne, chłodne noce po ciepłym dniu tłumaczone jest brakiem tlenu w glebie. Bardziej prawdopodobną przyczyną jest jednak działanie siarkowodoru wytwarzanego w ciągu dnia przez drobnoustroje glebowe przy niedoborze tlenu.