Akcja Sprzątanie Świata „Myślę więc nie śmiecę”

60

Uczniowie SP Płoskie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata” pod tegorocznym hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Na godzinie wychowawczej zostały przeprowadzone pogadanki na temat selektywnej zbiórki śmieci i celowej ich segregacji. Stale zbierane są w szkole nakrętki z butelek Pet oraz zużyte baterie. 17 września, wszystkie klasy aktywnie sprzątały teren szkoły oraz pobliskie ulice wsi Płoskie. Dodatkowo zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury, by zwrócić uwagę uczniów, że mały kawałek papieru może pomóc w wielkiej rzeczy, jaką jest sfinansowanie budowy studni w Afryce. Zebraną makulaturę przekazaliśmy pod parafię w Łabuniach, która angażuje się w pomoc i udostępnia kontener na budowę studni w Burkina Faso. Ten gest jest nasza „kropelką” dobra nie tylko dla naszej planety ale przede wszystkim dla innych, potrzebujących ludzi. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w to szlachetne przedsięwzięcie.