Zwrot podatku akcyzowego – II termin składania wniosków w 2020 roku

332

W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Zamość, w przypadku posiadania użytków rolnych na terenie gminy Zamość wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 oraz ze względu na stan epidemii prosimy o podawanie we wnioskach numerów rachunków bankowych na które będzie dokonywany zwrot podatku. Realizacja zwrotu w terminie od dnia 1 października 2020r do dnia 30 października 2020 r.

Wydział Podatków i Opłat