Zbiórka darów

245

Jak co roku Koło PCK i wolontariat Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem zorganizowało zbiórkę darów dla Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. We współpracy ze sklepem ,,Swojak ” i środowiskiem lokalnym, członkowie PCK i wolontariatu brali udział w akcji od 5 do 18 grudnia. 20 grudnia Straż Pożarna w Płoskiem udostępniła samochód, którym zostały zawiezione dary do Zamościa.