Zapytanie ofertowe na inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w ramach zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część III”.

175

Gmina Zamość zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w ramach zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część III”.

Przedmiotem zamówienia jest:
pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad zadaniem obejmującym dostawę i montaż 1 zestawu instalacji fotowoltaicznej montowanej na budynku Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, Zamość, moc nie mniejsza niż 4,95 kW.

Termin złożenia ofert upływa 02.10.2020 r.

Szczegóły Rozstrzygnięcie