Zapytanie ofertowe na inspektora branży sanitarnej w ramach zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część III”.

168

Gmina Zamość zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych w ramach zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część III”.

Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad zadaniem obejmującym dostawę i montaż 386 zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Zamość montowanych na gruncie, dachu lub elewacji nieruchomości mieszkańców w 35 miejscowościach Gminy Zamość.

Termin złożenia ofert upływa 01.10.2020 r.

Szczegóły Rozstrzygnięcie