Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

604


Obręb: Lipsko Polesie

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 242/2, ark. 2.
2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki 3,88 ha
3. Opis nieruchomości Nieruchomość w kształcie prostokąta, dojazdu drogą utwardzoną. Nieruchomość posiada grunt w klasie użytku: RIVa – 0,34 ha, RIVb – 0,28 ha, PsIII – 0,07 ha, LsIII – 3,07 ha, Lz-RIVa – 0,12 ha
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren oznaczony symbolem C2-II-2 – przeznaczony jest pod zabudowę kolonijną i rozproszoną z usługami komercyjnymi, zabudowę letniskową, obsługę turystyki i wypoczynku
w różnych formach z preferencją form agro- i ekoturystyki
z nieuciążliwą działalnością gospodarczą – głównie na potrzeby ludności i turystyki.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości Zgodnie z zasadami gospodarki rolnej.
6. Cena nieruchomości x
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Wysokość czynszu dzierżawnego 3,5 q żyta w stosunku rocznym wg obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy Zamość
9. Terminy wnoszenia opłat Czynsz płatny do 15-go września w gotówce według obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy.
10. Zasady aktualizacji opłat x
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Dzierżawa powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony – termin do uzgodnienia.
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 x

 

Obręb: Lipsko Polesie

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 400/1, ark. 2.
2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki 1,18 ha
3. Opis nieruchomości Nieruchomość w kształcie prostokąta, dojazdu drogą utwardzoną. Nieruchomość posiada grunt w klasie użytku: RIVa – 0,87 ha, RIVb – 0,20 ha, PsIII – 0,11 ha.
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren oznaczony symbolem C2-II-2 – przeznaczony jest pod zabudowę kolonijną i rozproszoną z usługami komercyjnymi, zabudowę letniskową, obsługę turystyki i wypoczynku
w różnych formach z preferencją form agro- i ekoturystyki
z nieuciążliwą działalnością gospodarczą – głównie na potrzeby ludności i turystyki.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości Zgodnie z zasadami gospodarki rolnej.
6. Cena nieruchomości x
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Wysokość czynszu dzierżawnego 0,79 q żyta w stosunku rocznym wg obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy Zamość
9. Terminy wnoszenia opłat Czynsz płatny do 15-go września w gotówce według obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy.
10. Zasady aktualizacji opłat x
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Dzierżawa powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony – termin do uzgodnienia.
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 x

 

Obręb: Lipsko Polesie

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 400/5, ark. 2.
2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki 0,16 ha
3. Opis nieruchomości Nieruchomość w kształcie nieregularnym, dojazdu drogą utwardzoną. Nieruchomość posiada grunt w klasie użytku: RIVa – 0,11 ha, RIVb – 0,04 ha, PsIII – 0,01 ha.
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren oznaczony symbolem C2-II-2 – przeznaczony jest pod zabudowę kolonijną i rozproszoną z usługami komercyjnymi, zabudowę letniskową, obsługę turystyki i wypoczynku
w różnych formach z preferencją form agro- i ekoturystyki
z nieuciążliwą działalnością gospodarczą – głównie na potrzeby ludności i turystyki.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości Zgodnie z zasadami gospodarki rolnej.
6. Cena nieruchomości x
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Wysokość czynszu dzierżawnego 0,32 q żyta w stosunku rocznym wg obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy Zamość
9. Terminy wnoszenia opłat Czynsz płatny do 15-go września w gotówce według obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy.
10. Zasady aktualizacji opłat x
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Dzierżawa powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony – termin do uzgodnienia.
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 x

Zamość, 23 kwietnia 2020 r.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński