Wyjazd szkoleniowy MDP OSP Płoskie

804

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Płoskie w dniu 14 stycznia 2020 roku uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Lublina. Jego celem było sprawdzenie i doskonalenie sprawności fizycznej, poprzez udział w zajęciach na trampolinach oraz integracja grupy. Po dwugodzinnym wysiłku fizycznym, uczestnicy mieli chwilę czasu na wspólne zdjęcie pod zamkiem w Lublinie i poczęstunek. Inicjatorem wyjazdu był druh Krzysztof Opoka opiekun MDP w Płoskiem, a jego organizatorem Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

GOK KC