Wyjazd do Lwowa

342

17 stycznia 2020 r. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym i realizacji projektu Młodzi Cool-turalni (finansowanego przez Fundację PZU) wyjeżdżamy za granicę Polski – do miejsca, które niegdyś stanowiło kawałek naszej ojczyzny – przesiąkniętej polską kulturą i krwią. Lwów, jedno z większych miast obecnej Ukrainy – miasto z listy światowego dziedzictwa UNESCO – przywitał nas chłodem, ale oszczędził deszczu. W skupieniu złożyliśmy kwiaty na Cmentarzu Orląt Lwowskich. To tam przecież leżą nasi rodacy – młodzież i dzieci w wieku naszych uczniów. Potem w zachwycie mogliśmy podziwiać lwowską Starówkę – architektura i dzieła sztuki zapierające dech w piersiach, zabytki najwyższej klasy. A na koniec – najznamienitsze dzieło S. Moniuszki – Straszny Dwór – opera śpiewana przez naszych wschodnich sąsiadów po polsku. Jak mówią uczestnicy – “ta wycieczka to całodzienna uczta dla ducha. Warto było.”