Wnioski i zapytania – XXIII sesja Rady Gminy Zamość

571

XXIII sesja Rady Gminy Zamość zwołana została na dzień 30 października 2020 r. (piątek) o godzinie 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Obrady sesji ze Świetlicy Wiejskiej w Mokrem będą transmitowane poprzez stronę www.gminazamosc.pl

Porządek obrad sesji Rady Gminy podany został do publicznej wiadomości w dniu 22 października 2020 roku. Jest w nim ujęty punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb obrad sesji Rady Gminy, proszę wnioski i zapytania przesyłać pocztą elektroniczną na adres wojt@zamosc.org.pl przed obradami sesji – najpóźniej w dniu 29 października 2020 r. do godz. 12:00. Zostaną one odczytane w trakcie jej obrad i będą na nie udzielone odpowiedzi.
Będę wdzięczny za zrozumienie uwarunkowań związanych z organizacją obrad sesji Rady Gminy Zamość w trybie porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Wojciech Suchowicz