Warsztaty domowego masarstwa z cyklu Tradycje kulinarne mieszkańców zamojskiej wsi

431

Od lipca do końca września br. w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” zorganizowało cykl warsztatów poświęconych kultywowaniu tradycji kulinarnych regionu Zamojszczyzny w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Powiat Zamojski „Tradycje kulinarne mieszkańców zamojskiej wsi”

Celem projektu było wykorzystanie posiadanych zasobów dziedzictwa kulinarnego i przyrodniczego Zamojszczyzny i Roztocza. Kuchnia regionalna oraz produkty tradycyjne są istotnym elementem kultury ludowej, kształtowanej przez wieki i przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Lokalną kuchnię cechuje oryginalność, wieloletnie tradycje oraz dostępność głównie w rejonie, z którego pochodzi. W kuchni wykorzystuje się produkty charakterystyczne dla regionu, pochodzące z lokalnych upraw i hodowli. To właśnie produkty i kuchnia, głęboko osadzona w historii, mająca swoje korzenie w tradycji i obyczaju, stanowią o atrakcyjności dziedzictwa kulinarnego i kulturowego naszego regionu.

Wszystkie warsztaty prowadzili instruktorzy, którzy w swych potrawach stosują tradycyjne przepisy i lokalne produkty. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość nabycia lub poszerzenia wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania tradycyjnych potraw regionalnych, przygotowanych z lokalnych produktów według dawnych przepisów, charakterystycznych dla naszego regionu.

W dniach 22 i 25 września w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem miały miejsce ostatnie z cyklu warsztaty masarstwa domowego prowadzone przez zawodowego masarza.

Warsztaty masarskie odbyły się w dwóch oddzielnych etapach – jak nakazuje tradycja (z 3-dniową przerwą między etapami). Pierwszego dnia odbył się pokaz rozbiórki półtuszy wieprzowej oraz poprawnego wykrojenia mięsa. Następnie zostało ono poselekcjonowane na różne frakcje – nastąpiła klasyfikacja surowca oraz omówienie wykorzystania poszczególnych frakcji w domowej produkcji wędlin, czyli to, jakie rodzaje mięsa na szynkę czy baleron, a jakie do kiełbas cienkich, co do pasztetu i do salcesonu.

Najważniejszym etapem pierwszego dnia było przygotowanie tradycyjnej marynaty (solanki) do mięsa z wykorzystaniem przypraw oraz marynowanie mięsa przeznaczonego na wędzenie tj. szynki, balerony, boczki, żeberka.

W trakcie działań drugiego dnia uczestnicy zapoznali się z urządzeniami jakie są potrzebne do domowej produkcji wędlin. Instruktor pokazał uczestnikom jak zawinąć szynkę w szpagat wędliniarski, na jakiej siatce zemleć mięso na cienką kiełbasę, jakiego rodzaju drewna używać do palenia w wędzarni i wszystkie tajniki jej działania. Następnie prowadzący omówił jak i do czego wykorzystać takie części tuszy wieprzowej jak nóżki czy głowiznę. Przekazał uczestnikom przepisy i z ich pomocą właśnie z tych części przygotował salceson, pasztety i klopsy. Po ukończonym wędzeniu uczestnicy zapoznawali się z tajnikami parzenia kiełbas i szynek.

Wszystkie warsztaty kończyła wspólna degustacja, a to co zostało uczestnicy zabierali ze sobą do domu wraz z gotowymi przepisami.

Przedsięwzięcie przyczyniło się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o kulinarnych tradycjach regionu. Wzrosło zainteresowanie tego typu warsztatami i już teraz członkinie stowarzyszenia otrzymują zapytania, czy takie zajęcia będą kontynuowane. Świadczy to o dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej w takie inicjatywy i potrzebie realizacji podobnych działań oraz coraz większym zainteresowaniem kuchnią regionalną i produktami lokalnymi. Wiejskie wędzenie to świetny sposób na sąsiedzkie spotkania i działanie na rzecz wspólnego dobra. Ponadto dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zachęca społeczność lokalną do podtrzymywania zwyczajów kulinarnych regionu.

Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”

Agnieszka Kwoka