Udział Szkoły Podstawowej w Żdanowie w ogólnopolskim projekcie Instytutu Goethego „Deutsch plus”

446

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Żdanowie brała udział w ogólnopolskim projekcie „Deutsch plus” realizowanym we współpracy z Goethe Institut w Warszawie. Projekt miał na celu wsparcie szkół w działaniach na rzecz nauczania języka niemieckiego. Do programu mogły przystąpić tylko te szkoły, które wcześniej współpracowały z Instytutem i oferują naukę języka w zwiększonym zakresie. W całej Polsce wybranych zostało 200 takich szkół.
Przez cały rok szkoła korzystała z wsparcia edukacyjnego Instytutu. Uczniowie brali udział w konkursie ,,Koch mir was”, wykorzystywali materiały dydaktyczne przekazane przez Instytut, np. gry dydaktyczne, książki, płyty, kalendarze, plakaty. Nauczycielka języka niemieckiego brała udział w szkoleniach oferowanych przez Instytut.
Uczniowie organizowali przedsięwzięcia wspierające naukę języka niemieckiego. Z okazji Europejskiego Dnia Języków przygotowali pogadankę i wystawę na temat ,,Język niemiecki i kraje niemieckojęzyczne w pigułce”. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zrealizowali projekt ,, Boże Narodzenie w Polsce oraz w krajach niemiecko- i anglojęzycznych”. Uczniowie z klasy VIII zrealizowali program ,,Kohlendioxid czyli dwutlenek węgla”, dzięki któremu przyswoili podstawowe pojęcia chemiczne w języku niemieckim. Uczniowie poznali niemieckich twórców kultury i brali udział w konkursie plastycznym ,, Moja ulubiona baśń braci Grimm”.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę językową i ogólną oraz rozwinęli kompetencje kluczowe, takie jak komunikowanie się w języku niemieckim, praca w zespole oraz aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły.

Beata Czeczko