Strażacy usuwali gniazda szerszeni

897

W okresie letnim odnotowuje się znaczący wzrost zdarzeń związany aktywnością owadów błonoskrzydłych (os, szerszeni). Straż Pożarna usuwa gniazda owadów z miejsc, w których mogą one stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, w szczególności u osób o ograniczonej zdolności poruszania się, czy z budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych.

W dniu 31 lipca 2020 roku OSP Białowola została zadysponowana do usunięcia gniazda szerszeni, które znajdowało się na wieży widokowej w miejscowości Wierzchowiny. Po kilku dniach okazało się, że owady te zagnieździły się na tym samym obiekcie w nowym miejscu. W dniu 10 sierpnia 2020 r. po raz kolejny udaliśmy się aby usunąć kolejne gniazdo. W tym celu Strażacy ubrani w kombinezony ochronne przy użyciu gaśnic przeznaczonych do zwalczania os i szerszeniu usunęli gniazdo.

Tekst i zdjęcia – Tomasz Bosiak