Sto lat! Niezwykłe urodziny

145

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. (…)
św. Jan Paweł II

Dnia 18 maja 2020 roku obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Wielkiego Papieża, Wielkiego Polaka, Wielkiego i Wspaniałego Człowieka – Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II.
Z tej racji w Szkole Podstawowej w Lipsku miało się odbyć wiele konkursów, było dużo inicjatyw oraz wiele pomysłów, ale niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany, uniemożliwiła realizację tychże pomysłów. Jednak jako ci, którzy zdobywają wiedzę i mądrość w roku jubileuszu św. Jana Pawła II, nie mogliśmy w tym czasie pozostać bierni – zmobilizowani, mając tak Wielkiego Patrona i wierząc w Świętych Obcowanie, wspólnie, choć zdalnie, ale z radością przygotowaliśmy się na 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II.
Podejmując trud zmagania się obecną sytuacją staraliśmy się zatrzymać na chwilę modlitwy i refleksji, korzystając z tekstów, które pozostawił nam wszystkim papież – Polak. To one umacniają nas na ścieżkach życia i pomagają stawać się pięknymi ludźmi na wzór św. Jana Pawła II. W Szkole Podstawowej w Lipsku już od 13 maja trwał konkurs na pracę literacką: „Życzenia dla papieża Jana Pawła II” z okazji 100 rocznicy urodzin. Dzień później został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny „Pocztówka dla św. Jana Pawła II”. Uczniowie chętnie angażowali się w konkursy na szczeblu gminnym biorąc udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość z/s w Mokrem: „Św. Jan Paweł II – patron roku 2020”. W konkursie prasowo – czytelniczym pod patronatem Wójta Gminy Zamość w stulecie urodzin Karola Wojtyły. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy: „Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski” – czytamy w uchwale Sejmu, który ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość chcąc oddać hołd Wielkiemu Papieżowi zaprosiła nas do udziału w tegorocznym konkursie prasowo – czytelniczym. Co więcej, uczniowie indywidualnie wyszukiwali konkursów ogólnopolskich i również tam zgłaszali swoje prace wykonane z miłości i wdzięczności Ojcu Świętemu.
W sam dzień rocznicy urodzin papieża została przeprowadzona wieczornica on-line poprzez serwis internetowy „zoom”. Na klawiszach fortepianowych wspólnie zagraliśmy wyjątkową melodię w duchu wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Po przypomnieniu sobie podstawowych informacji o życiu papieża, razem z Magdą Anioł zaśpiewaliśmy papieżowi w formie karaoke piosenkę „Lolek”. Wsłuchiwaliśmy się co Ojciec Święty mówił o rodzinie, a następnie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II pomodliliśmy się za nasze rodziny, by były Bogiem silne. Obejrzeliśmy także teledysk „Nie zastąpi Ciebie nikt”, który jest muzyczny hołdem, hymnem z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Mieliśmy także możliwość udania się w wirtualną podróż do Wadowic.
Wierzymy, że ta wyjątkowa rocznica urodzin świętego Jana Pawła II przyniesie błogosławione owoce w naszym życiu, że dzięki wpatrywaniu się w dochodzenie do świętości naszego rodaka – papieża, każdy z nas zechce naśladować go dobrym i świętym zachowaniem. Niech nie ustanie pragnienie poznawania osoby św. Jana Pawła II oraz modlitwa za jego wstawiennictwem. Prośmy św. Jana Pawła II, aby każdego dnia nas prowadził.

Jeszcze jedno:
Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w czwartek, 7 maja, rozpoczął się proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów – rodziców św. Jana Pawła II.
W maju bieżącego roku opiekun Samorządu Szkolnego ogłosił konkurs literacki: „Życzenia dla Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin.” Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom sylwetki papieża Polaka, który w szczególny sposób kochał młodzież, nazywając ją przyszłością i nadzieją Kościoła. Jan Paweł II pragnął, by młodzi ludzie rozwinęli wszystkie swoje talenty otrzymane od Boga. Mówił do nich skrótami, które tylko oni rozumieli. Obecnie takimi skrótami i poetyckimi utworami chcą się odwdzięczyć dzieci Szkoły Podstawowej w Lipsku. Stąd też nadsyłane prace ukazujące talenty dzieci. W konkursie literackim nagrody otrzymali:

  • Michał Gajak – klasa III
  • Krystian Greszta – klasa III

Możemy się pochwalić także rozstrzygnięciem Szkolnego Konkursu Plastycznego „Pocztówka do nieba dla św. Jana Pawła II”. Na konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II wpłynęły prace w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria (klasy I-III) i II kategoria (klasy IV-VII). Spośród otrzymanych prac Jury nagrodziło 6 prac, którym przyznało nagrody. Z klas I-III nagrody otrzymali:

  • I miejsce – Michał Gajak (klasa III);
  • II miejsce – Julia Czerwonka (klasa I);
  • III miejsce – Aleksandra Greszta (klasa I).

Z kolei w kategorii klas IV-VII wyróżnieni zostali:

  • I miejsce – Bartosz Łyś (klasa VI)
  • II miejsce – Paweł Detko (klasa VI)
  • III miejsce – Justyna Zięba (klasa IV)

Pozostałe osoby otrzymają dyplomy za udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom konkursu nagrody i dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

Ks. Sławomir Zawada