Projekt Międzynarodowy „Piękna nasza Polska cała”

310

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem już po raz trzeci uczestniczyła w Międzynarodowym Projekcie pt. „Piękna nasza Polska cała”. W projekcie uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klasy I-III. W ramach tego programu realizowaliśmy zadania, które miały na celu uczcić obchody odzyskania niepodległości. Zadania, które udało nam się wykonać to: przygotowaliśmy wystawę w holu szkoły o pięknie naszego kraju, zorganizowaliśmy „Biesiadę patriotyczną”, podczas której zaśpiewaliśmy hymn, wypowiedzieliśmy wiersze o miłości do ojczyzny, pokazaliśmy krótką inscenizację o Polsce, zaśpiewaliśmy piosenki patriotyczne, tańczyliśmy krakowiaka i poloneza. Ponadto w ramach projektu ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna”, poznaliśmy różne zabawy ludowe, wysłaliśmy kartki do Bohaterów, zorganizowaliśmy pokaz mody patriotycznej, turniej biało-czerwony oraz turniej wiedzy o Polsce. Wszystkie podjęte działania przybliżyły dzieciom ważne wydarzenie, jakie miało miejsce w tym roku oraz pokazały, że nawet najmłodsi mogą uczestniczyć w obchodach tak wielkiego święta. Za udział w projekcie i wielkie zaangażowanie Szkoła otrzymała Certyfikat oraz list i flagę od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.