Program „Wspieraj Seniora”

439

Gmina Zamość przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Program trwa już od 20 października 2020 r., a jego realizacja przewidziana jest do dnia 31.12.2020 r.

Celem programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Kto może skorzystać z pomocy? Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach program obejmie osoby poniżej 70 roku życia. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Sposoby udzielania pomocy w ramach programu. Osoba starsza, w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni na ogólnopolską infolinię Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – nr tel. (22) 505 11 11. Korpus przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Senior może również zgłosić się o pomoc bezpośrednio do tego Ośrodka, dzwoniąc na numer telefonu (84) 638 20 17, lub kontaktując się drogą e-mail na adres: poczta@gops-zamosc.pl.
Pracownik Ośrodka kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu Seniorowi zakupów wg wskazanego zakresu, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów ponosi Senior.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Zamość o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zamościu w przypadku posiadania wiedzy o osobach z naszej Gminy, które wymagają takiego wsparcia.

GOPS w Zamościu, nr tel. (84) 638 20 17, e-mail poczta@gops-zamosc.pl.