Pasowanie na ucznia klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Żdanowie

212

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – takie przyrzeczenie 21 października 2020 roku składali pierwszoklasiści uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie. Dzieci z klasy pierwszej przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod okiem swojej wychowawczyni- pani Diany Luchowskiej . Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas prób. Tego dnia panowała podniosła atmosfera. Dzieci ubrane w świąteczne stroje galowe, przepiękna dekoracja hali sportowej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Mali bohaterowie dnia przedstawili montaż słowno- muzyczny. Wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Odśpiewani hymn Polski oraz hymn szkoły. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała Dyrektor Szkoły – pani Anna Kowalczyk. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez Panią Dyrektor oraz ciepłe i miłe słowa skierowane do pierwszoklasistów. Te ważne chwile utkwią w pamięci dzieci na zawsze. Na pewno Uczniowie będą starali się swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom.