Otwieramy Gminne place zabaw

432

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r., które daje samorządom możliwość otwierania takich miejsc, place zabaw w Gminie Zamość będą sukcesywnie otwierane. Na niektórych z nich trwają jeszcze prace porządkowe prowadzone przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej, ale większość będzie dostępna od 08 czerwca 2020 r.
Nie ma jeszcze wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących funkcjonowania placów zabaw i siłowni zewnętrznych w czasie epidemii COVID-19. Korzystając z nich, należy stosować się do ogólnych zaleceń wydanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To specyficzne miejsca publiczne, gdzie nie ma możliwości organizacji ich udostępniania wyłącznie działaniami administracyjnymi. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Mając na uwadze troskę o naszych najbliższych, należy zachować szczególną ostrożność, aby w dalszym ciągu, minimalizować ryzyko rozprzestrzenia się wirusa. Szczególnie ważne jest zachowanie dystansu społecznego i odpowiednich warunków higieny.

W najbliższym czasie przy wejściach wieszane będą tabliczki informacyjne zawierające zalecenia dotyczące korzystania z placów zabaw.

Dnia 8 czerwca 2020 roku

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński