Opłatek i jasełka w Wierzchowinach

563

Licznie zgromadzona społeczność lokalna wraz z dziećmi, zaproszeni przedstawiciele sołectw ościennych oraz władz samorządowych Gminy Zamość i Powiatu Zamojskiego wzięli udział w Spotkaniu Opłatkowo-Mikołajkowym, które odbyło się w dniu 12 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Wierzchowinach.

Przybyłych powitali: sołtys sołectwa Jerzy Kondrakiewicz i przewodnicząca KGW Bożena Kawala. Część modlitewno-opłatkową poprowadził proboszcz parafii Kosobudy ksiądz Józef Zwolak. W jego trakcie zgromadzeni z wielkim zaciekawieniem obejrzeli  przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci i młodzież z parafii Kosobudy pod kierownictwem wikariusza parafii księdza Wiesława Górniaka.

Życzenia noworoczne przybyłym złożyli: w imieniu Samorządu i Wójta Gminy Zamość Konrad Dziuba – zastępca dyrektora wydziału społeczno-administracyjnego Gminy Zamość, Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko oraz radny Rady Gminy Zamość Wiesław Koczułap. Gminną Radę reprezentował również jej wiceprzewodniczący Piotr Koczułap.

Wspólne śpiewanie kolęd, rozpoczęło się koncertem zespołu „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej prowadzonego przez instruktora Daniela Narolskiego. Podczas degustacji potraw wigilijno-świątecznych wykonanych przez panie z KGW Wierzchowiny najmłodsi uczestnicy spotkania otrzymali paczki od Św. Mikołaja.

Organizatorami wydarzenia przygotowanego w ramach zadania „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej” był: Samorząd Gminy Zamość, dzieci i młodzież z parafii w Kosobudach, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, społeczność lokalna Wierzchowin, Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach przy wsparciu organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.

GOK: KC