Oferta złożona z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

293

SAO.524.8.2020

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy “Terminator” Wysokie z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę na realizację zadania o nazwie: “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020r.”

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty zamieszczenia oferty (upublicznienia oferty), w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 pok. nr 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@zamosc.org.pl, na załączonym formularzu.

Oferta realizacji zadania oraz formularz uwag w załączeniu.

Wójt
Ryszard Gliwiński

Zamość dnia 20.10.2020 r

Oferta Formularz uwag