Pomnik Patrona papieskiej szkoły w Płoskiem

112

Dzień 21 września 2020 r. zapisze się jako jeden z najważniejszych dni w historii Szkoły Podstawowej w Płoskiem oraz miejscowej parafii, nie bez znaczenia także dla całej Gminy Zamość. Tego dnia nastąpiło uroczyste poświęcenie pomnika Papieża Polaka, Patrona szkoły, a wcześniej odbyło się wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do kościoła parafialnego w Płoskiem. Oba wydarzenia były połączone w jedną podniosłą uroczystość. 

Najpierw Arcybiskup Lwowski, ks. Mieczysław Mokrzycki, osobisty sekretarz Papieża Jana Pawła II, o godz. 10:00 dokonał uroczystego wprowadzenia do płoszczańskiej świątyni dwóch relikwii I stopnia świętego Polaka. Jedna z nich, kropla krwi, pozostanie w relikwiarzu kościoła w Płoskiem, natomiast druga przeznaczona jest dla kościoła w Siedliskach. To szczególne wyróżnienie, że aktu wprowadzenia relikwii dokonał Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który był bezpośrednim świadkiem życia, cierpienia i umierania Jana Pawła II. W wygłoszonej homilii Arcybiskup przybliżył postać Patrona szkoły w Płoskiem, podkreślając, że pomimo obowiązków Ojca Świętego zawsze znalazł czas dla drugiego człowieka, nieważne czy wysokiego rangą urzędnika, czy zwyczajnego księdza. Po Mszy św. Dyrektor szkoły, Jolanta Adamczuk, w imieniu całej szkolnej społeczności poprosiła o przejście na tereny zielone szkoły i poświęcenie pomnika Papieża, będącego Patronem tej gminnej placówki oświatowej. Przesłaniem uroczystości były słowa Jana Pawła II: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Już przy pomniku, obwiązanym z biało-czerwoną wstęgą, Dyrektor szkoły powitała jego ekscelencję Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, ks. Proboszcza Zbigniewa Szalko, księży z przyległych parafii, wszystkich tak licznie zgromadzonych mieszkańców Płoskiego, w tym Sołtysa i Radnego Tadeusza Kostrubca oraz Radnego Krzysztofa Ostasza, a także przedstawicieli tutejszych OSP i KGW. Wśród witanych gości byli również Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Starosta Zamojski Stanisława Grześko, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz, Wiceprzewodniczący RGZ Jacek Adamczuk, a także Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław Kalbarczyk, Dyrektor gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Stankiewicz, delegacja Sołectwa Siedliska z Przewodniczącą KGW Krystyną Maros i wielu innych. Szkolną społeczność, oprócz uczniów i kadry, reprezentowali także Rada Rodziców z przewodniczącą Renatą Szura oraz grupa emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły w Płoskiem. W swojej przedmowie Jolanta Adamczuk przypomniała, że pomnik został ufundowany przez mieszkańców Płoskiego, Samorząd Gminy Zamość oraz szkolną społeczność z okazji tegorocznej rocznicy setnych urodzin Karola Wojtyły.

Autorem projektu i wykonawcą pomnika jest rzeźbiarz Ksawery Dąbrowski z Janikowa na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego. Ponadto, wiele osób i firm zaangażowało się charytatywnie w budowę tego dzieła, szczególnie następujące firmy i przedsiębiorstwa: FADPOL – Jerzy Fedzioryna, DROGZAM – Dariusz Ryń, ROBTRANS – Robert Flejszer oraz Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

Do wspólnego przecięcia wstęgi zaproszono uczennicę V klasy Marlenę Sołtys, ks. Proboszcza Zbigniewa Szalko, Wójta Ryszarda Gliwińskiego oraz członków Komitetu Budowy Pomnika, tj. Krystynę Maros, Tadeusza Kostrubca i Krzysztofa Ostasza. Natomiast Jego Ekscelencja poświęcił postument, a na pamiątkę wręczył Pani Dyrektor pamiątkowy medal i pastelowy portret Papieża Jana Pawła II. Obie cenne pamiątki znajdą godne miejsce w gablotach szkolnych.

Ukwiecony złożonymi wiązankami pomnik był następnie świadkiem szkolnej części artystycznej, przygotowanej i poprowadzonej przez absolwentki i uczniów Szkoły Podstawowej w Płoskiem im. Papieża Jana Pawła II. Nad całością szkolnych występów czuwała Joanna Greszta. W role konferansjerek wcieliły się uczennice klasy VII, Marta Sierkowska i Izabela Dobromilska; pieśni związane z osobą Papieża Polaka wykonywały absolwentki, Agata Czuk, Agata Ostasz, Agnieszka Greszta i Magdalena Greszta, przy współudziale szkolnego chóru. Świetny występ i celny dobór repertuaru wywołały u zebranych wzruszenie i czułe wspomnienia nt. osoby Karola Wojtyły.

Po koncercie podziękowano również tym osobom, których „nie było widać”, a też dołożyły swoją cenną cegiełkę do tego pięknego wydarzenia oraz do powstania specjalnego numeru Biuletynu Samorządu Gminy Zamość, który był dostępny dla każdego uczestnika uroczystości. Na koniec w imieniu całej społeczności szkoły w Płoskiem Pani Dyrektor jeszcze raz złożyła serdeczne podziękowania gościom i osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia.

SP Płoskie: JA