Odpowiedź na Interpelację radnej Haliny Szymańskiej

1167
Szczegóły