Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Najdy

274

SAO.0003.30.2020
Zamość, dnia 01.12.2020 r.

Pan
Andrzej Wnuk
Prezydent Miasta Zamość

W związku z ogłoszonymi przez Prezydenta Miasta Zamość konsultacjami społecznymi dotyczącymi planów uruchomienia spalarni śmieci przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu przesyłam w załączeniu stanowiska podjęte w przedmiotowej sprawie przez Organ Stanowiący Gminy Zamość w dniach 29 sierpnia 2018 r. i 30 maja 2019 r.
Powyższe jest reakcją na interpelację złożoną przez Radnych w trakcie obrad sesji Rady Gminy Zamość w dniu 26 listopada 2020 r. Podpisani pod interpelacją reprezentują w Radzie Gminy mieszkańców sołectw Szopinek, Kalinowice, Wólka Panieńska i Jatutów, a więc miejscowości, dla których proponowana lokalizacja przedsięwzięcia ma szczególne znaczenie.

Wójt
Ryszard Gliwiński

Załączniki:
1. Stanowisko Rady Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2018 roku
2. Stanowisko Rady Gminy Zamość z dnia 30 maja 2019 roku
3. Interpelacja Radnych Rady Gminy Zamość z dnia 26 listopada 2020 roku

Otrzymują:
1. Adresat;
2. A/a.

Do wiadomości:
Wojciech Suchowicz – Przewodniczący Rady Gminy Zamość