Narodowe Czytanie

56

10 września 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipsku aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, która została zapoczątkowana w 2012 roku. Inicjatywa ma na celu popularyzowanie czytelnictwa, propagowanie bogactwa polskiej literatury i zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę. Dziewiątą już edycję wspólnego czytania wybitnego dzieła – „Balladyny” J. Słowackiego rozpoczęto w Bibliotece Publicznej w Mokrem. Wybrane fragmenty dramatu o żądzy władzy, sukcesie za wszelką cenę wraz z uniwersalnym przesłaniem czytali uczniowie klasy VI Paulina Łapa i Marcel Gmitrzuk. Podobną akcję przeprowadzono również w szkole. Ponadto klasa VII i VIII brała udział w quizie „Pierwszy z dziewięciu”, w którym uczestnicy musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością lektury. Zwycięzcą został Michał Detko z kl.VIII. Prezentację wybranej sceny ”Balladyny” przedstawiły uczennice klasy VI. Agata Łapa wcieliła się w rolę Goplany, prawie idealnie zaprezentowała uczucie do Grabca, odgrywanego przez Natalię Stręciwilk. W Czytaniu uczestniczyli również młodsi, którzy wykonali rysunki dowolną techniką plastyczną „Królowa Goplana i jej królestwo” oraz dzbanki z malinami. Powstałe dzieła wymagały niezwykłej umiejętności wydobycia charakterystycznych szczegółów w połączeniu z żywą kolorystyką, będącą nawiązaniem do folkloru.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku