Maszerowali po raz ósmy

430

10 października 2020 roku odbyła się VIII edycja Marszu Pieszego na Orientację, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Uczestnicy mieli do przejścia trasę prowadzącą z Bliżowa do świetlicy wiejskiej w Wierzchowinach, gdzie czekał na nich skromny poczęstunek. Przy słonecznej pogodzie, z krótkimi postojami między innymi na Wojdzie oraz przy pomniku Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej, wytrawni piechurzy ponad 8 kilometrów przeszli w niecałe 3 godziny. Zaplanowana trasa na całym swym przebiegu prowadziła drogami i ścieżkami leśnymi pośród buków, sosen i jodeł. W marszu wzięły udział w większości panie z Szopinka, Mokrego, Zarzecza i Wierzchowin oraz dzieci i młodzież z UKS Azymut Siedliska. Przedsięwzięcie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie pandemii.

GOK: KC