Mali strażnicy przyrody

245

Z okazji Dnia Ziemi w grupie „Misiów Pysiów” ze Szkoły Podstawowej w Białowoli przez tydzień odbywały się zajęcia, mające na celu uświadomienie dzieciom, jakie niebezpieczeństwo grozi środowisku naturalnemu ze strony człowieka, rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi oraz zapoznanie maluchów z pojęciem „recykling” i istotę segregowania śmieci.
Przyroda to nieodłączny element naszego życia, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem, dlatego od najmłodszych lat uczymy dzieci zasad recyklingu oraz kształtujemy w nich postawę ekologiczną. Jednym z takich działań było wykonanie zabawki „ze starego coś nowego” dzieci z pomocą rodziców wykonały Śmieciorka. Angażując w te działania rodziców, można powiedzieć, że problemy środowiska poruszane z przedszkolakami pośrednio oddziaływały na całe środowisko. Dzieci zostały uwrażliwione na problemy środowiska przyrodniczego oraz wdrożone do aktywnych postaw w działaniu na rzecz ochrony przyrody. Nasze przedszkolaki zostały „ Strażnikami przyrody.”

Zespół redakcyjny SP w Białowoli