Laptopy dla szkół w ramach projektu Zdalna Szkoła + w Gminie Zamość

438

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

To drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji dla najbardziej potrzebujących uczniów pochodzących głównie z rodzin 3+.
Na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+„ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie w wysokości 105,000,00 zł.
W ramach otrzymanych środków zakupiono 53 laptopy z oprogramowaniem oraz zestawy słuchawkowe. Sprzęt został przekazany do 9 szkół prowadzonych przez Gminę Zamość oraz 3 szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”.
Zakup jest w 100 % finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji przez Gminę Zamość projektu grantowego Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z powyższych szkół, w tym głównie uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

CUW: Jadwiga Adamczyk