Konkurs potraw i Jarmark Hetmański 2020

924

Zgłoś potrawę lub więcej do konkursu. Zamojski Dom Kultury zaprasza kucharzy amatorów i zawodowców, restauracje, Koła Gospodyń Wiejskich i osoby prywatne do udziału w Konkursie Potraw „Smaki Zamościa i Roztocza”, który odbędzie się 19 września 2020 r. podczas Jarmarku Hetmańskiego na Rynku Wielkim w Zamościu.

W konkursie mogą brać udział podmioty prawne i fizyczne, tzn. firmy, organizacje i osoby prywatne. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
a) wyroby gastronomiczne,
b) wypieki (ciasta, chleby i inne),
c) nalewki.
Produkty do wykonania potraw konkursowych uczestnicy zapewniają sobie sami i na swój koszt. Miejsce prezentacji (stoły, dostęp do energii el.) zapewniają organizatorzy Jarmarku. Karty zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do 17 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@zdk.zamosc.pl, wpisując w temacie „konkurs potraw”, lub pocztą na adres: ZDK, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość.
Prezentacja potraw oraz ocena jury, powołanego przez organizatorów, odbędzie się 19 września 2020 r. o godzinie 13:00 /w sobotę/. Podsumowanie konkursu zaplanowano na ok. godz. 14:00.
Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie Potraw zobowiązane są do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
W dniu podsumowania Konkursu każdy uczestnik wypełni oświadczenie o stanie zdrowia.
Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają:
– Certyfikat „Smaki Zamościa i Roztocza” – Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”,
– Nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii,
– Promocję na stronach internetowych: www.roztocze.org i www.zdk.zamosc.pl,
– Możliwość umieszczenia w karcie menu (w przypadku restauracji) dopisku: Certyfikat w Konkursie „Smaki Zamościa i Roztocza – 2020”.
Cele konkursu to promocja kuchni i tradycji kulinarnych Zamościa i Roztocza, kultywowanie i odtworzenie potraw kuchni narodów, które kształtowały kulturę kulinarną Zamojszczyzny, podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu, promowanie producentów żywności i potraw regionalnych, promocja i dokumentowanie regionalnych produktów żywnościowych, osadzonych w tradycji, od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i wg tych samych receptur.
Organizatorzy: Zamojski Dom Kultury, Miasto Zamość i Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie ZDK-u – oto link:

Szczegóły

GOK na podst. materiału ZDK